H2 Titel

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Het is ernstig aan te bevelen om in het geval van vervolging na diefstal bij de strafrechter een gespecialiseerd advocaat te raadplegen om zo straf te voorkomen of te verlagen.

H3 Titel

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

H3 Titel

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

H3 Titel

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

H3 Titel

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Wie zijn wij

Koppen & Lut advocaten is een samenwerkingsverband tussen Guy Koppen en Noortje Lut; beiden strafrechtadvocaten in Eindhoven, gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken. Omdat het voor u wellicht fijn is om meteen al iets over ons te weten te komen, stellen wij ons graag (kort) aan u voor:

De heer mr. G.W.L.A.M. (Guy) Koppen

Strafrecht – cassatiezaken

Geboren en getogen te Weert in een Brabants-Limburgs gezin en na een fijne jeugd verhuisd naar Maastricht voor een studie Nederlands recht aan de universiteit aldaar. Na een levendige studententijd en een strafrechtelijk afstuderen in Maastricht verhuisd naar Breda om daar als advocaat-stagiaire aan de slag te gaan voor een toonaangevend kantoor dat zich uitsluitend bezig hield met de behandeling van strafzaken. Uiteindelijk 9 jaren als advocaat werkzaam geweest te Breda om vervolgens terug te keren naar Maastricht. Na hier wederom 2,5 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest voor een kantoor met een uitstekende reputatie in het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken, uiteindelijk gekomen tot de oprichting van Koppen & Lut advocaten te Eindhoven. Het grensvlak tussen de twee eerdere arrondissementen West-Brabant en Limburg. Ruime ervaring in de behandeling van zowel commune- als economische strafzaken, waarbij een bijzondere interesse bestaat voor ontnemings- en beslagvraagstukken in Opiumwet- en witwaszaken. Als specialist verbonden aan de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Specialisaties:
Strafrecht
Ontneming
Cassatie bij de Hoge Raad
Beslag
Witwassen

Lidmaatschappen:
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)

Mevrouw mr. C.G.J.E. (Noortje) Lut

Strafrecht – jeugdrecht (civiel) – bestuurs(straf)recht

Geboren en getogen in Eindhoven in een warm Brabants nest, om vervolgens aan de Universiteit van Maastricht een studie Nederlands recht te beginnen. Na een geweldige studententijd werd uiteindelijk in 2012 zowel de master strafrecht, als de master forensica, criminologie en rechtspleging afgerond. Gedurende de studie werkzaam geweest als buitengriffier in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en na de studie als juridisch medewerker bij een gerenommeerd strafrechtkantoor in Maastricht. In 2013 volgde de beëdiging als advocate in Breda en in 2018 was oprichting van Koppen & Lut strafrechtadvocaten in Eindhoven een logische stap.

Ruime ervaring in complexe strafzaken, waaronder drugs-en ontnemingszaken maar ook moord- en doodslagkwesties waarin door het OM een levenslange gevangenisstraf werd geëist. Verder gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf, waarbij gedacht kan worden aan detentierechtelijke procedures en aan procedures aangaande de voorwaardelijke invrijheidstelling. Verleent ook rechtsbijstand aan jeugdigen in civiele procedures (bijv. ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen).

Tot slot ruime ervaring in het bestuurs(straf)recht, waarbij te denken valt aan de sluiting van een woning of bedrijfspand door de burgemeester, de rechtspositionele maatregelen binnen Defensie en procedures rondom jachtaktes en de verklaring omtrent gedrag.

Specialisaties:
Strafrecht
Jeugdrecht (civiel)
TBS / PIJ
Detentierecht
Voorwaardelijke invrijheidstelling

Lidmaatschappen:
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
Forum Levenslang

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar binnen 48 uur uw mail te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.