Introductie over openlijke geweldpleging

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp openlijke geweldpleging. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Niet zelden wordt naast een tenlastelegging van mishandeling, subsidiair ook een openlijke geweldpleging ten laste gelegd met een strafmaximum. U bent in aanraking gekomen met politie en/of het Openbaar Ministerie vanwege openlijk geweld? Een gespecialiseerd strafrechtadvocaat van uwstrafrechtadvocaat.nl staat u bij.

Wat is openlijke geweldpleging?

Niet zelden wordt naast een tenlastelegging van mishandeling, subsidiair ook een openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Maar wat is nu het verschil?

Openlijke geweldpleging kan worden gezien als een misdrijf met een groepskarakter. Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht is sprake van een openlijke geweldpleging indien openlijk in vereniging geweld wordt gepleegd richting personen en/of goederen. Wil sprake kunnen zijn van een openlijke geweldpleging, dan dient aan drie bestanddelen te worden voldaan. Er dient sprake te zijn van geweld contra personen of goederen, dit geweld moet openlijk zijn gepleegd en het geweld is in vereniging begaan. Een persoon kan dus géén openlijke geweldpleging plegen in zijn eentje.

Niet zelden wordt naast een tenlastelegging van mishandeling, subsidiair ook een openlijke geweldpleging ten laste gelegd met een strafmaximum. U bent in aanraking gekomen met politie en/of het Openbaar Ministerie vanwege openlijk geweld? Een gespecialiseerd strafrechtadvocaat van uwstrafrechtadvocaat.nl staat u bij.

Wat is openlijke geweldpleging?

Niet zelden wordt naast een tenlastelegging van mishandeling, subsidiair ook een openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Maar wat is nu het verschil?

Openlijke geweldpleging kan worden gezien als een misdrijf met een groepskarakter. Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht is sprake van een openlijke geweldpleging indien openlijk in vereniging geweld wordt gepleegd richting personen en/of goederen. Wil sprake kunnen zijn van een openlijke geweldpleging, dan dient aan drie bestanddelen te worden voldaan. Er dient sprake te zijn van geweld contra personen of goederen, dit geweld moet openlijk zijn gepleegd en het geweld is in vereniging begaan. Een persoon kan dus géén openlijke geweldpleging plegen in zijn eentje.

Geweld in publiekelijke ruimtes

Voor wat betreft de openlijkheid geldt dat het geweld dient te zijn gepleegd in de openbare ruimte. Daar kan sprake van zijn indien het geweld buiten op straat, in de publieke ruimte, is gepleegd, maar ook indien het geweld plaatsvindt in een voor publiek toegankelijke ruimte binnen een gebouw.

Ten aanzien van de vraag of het geweld in vereniging heeft plaatsgevonden, kan het volgende worden gesteld. De bijdrage aan het geweld moet van wezenlijke aard zijn geweest. De enkele aanwezigheid bij het geweld is onvoldoende, en er dient sprake te zijn van een bijdrage bestaand uit (bijvoorbeeld) ondersteuning, aanmoediging en/of het voorzien van goederen of hulpmiddelen.

Strafmaximum openlijke geweldpleging

Het strafmaximum voor een openlijke geweldpleging ligt op een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden of een geldboete van de vierde categorie. Op grond van artikel 141 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht kan het strafmaximum van openlijke geweldpleging tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren of een geldboete van de vijfde categorie worden verhoogd indien;

1. De verdachte opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

2. Het geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

3. Het geweld de dood ten gevolge heeft.

Oriëntatiepunten openlijke geweldpleging

Art. 141 Sr openlijk geweld
LOVS: 20-11-2015

OmschrijvingOriëntatiepunt
a. Openlijk geweld goederen geringe schade20 uur taakstraf
b. Openlijk geweld goederen aanzienlijke schadeVanaf 40 uur taakstraf*
c. Openlijk geweld personenUitgangspunt 40 uur taakstraf (evt. € 200,--),
dan wel (dienovereenkomstige) jeugddetentie

Figuur 1: Schema oriëntatiepunten openlijk geweld

*de geldboete als alternatief voor de taakstraf is hier weggelaten nu in de praktijk in dergelijke zaken veelal een schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd.

Toelichting oriëntatiepunt art. 141 Sr openlijk geweld

Strafverzwarende omstandigheden bij openlijke geweldpleging zijn aanleiding om de strafmaat te verhogen met de kans op een strafmaximum. Iedere strafverzwarende omstandigheid telt daarbij in beginsel voor 40 uur taakstraf dan wel 20 dagen jeugddetentie.

Als strafverzwarende omstandigheid wordt onder meer (niet uitputtend) gezien:
– aard en ernst geweld
– aard en ernst letsel
– gebruik wapen
– plaats van het delict
– georganiseerd karakter van de groep
– kwetsbaarheid slachtoffer
– gepleegd tegen gezagsdragers

Als uw wordt verdacht van openlijke geweldpleging dan is het raadzaam om u te laten adviseren door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

Art. 141 Sr openlijk geweld
LOVS: 20-11-2015

Uw Strafrechtadvocaat schema oriëntatiepunten openlijke geweldpleging/openlijk geweld

*de geldboete als alternatief voor de taakstraf is hier weggelaten nu in de praktijk in dergelijke zaken veelal een schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd.

Figuur 1: Schema oriëntatiepunten openlijk geweld

Toelichting oriëntatiepunt art. 141 Sr openlijk geweld

Strafverzwarende omstandigheden bij openlijke geweldpleging zijn aanleiding om de strafmaat te verhogen met de kans op een strafmaximum. Iedere strafverzwarende omstandigheid telt daarbij in beginsel voor 40 uur taakstraf dan wel 20 dagen jeugddetentie.

Als strafverzwarende omstandigheid wordt onder meer (niet uitputtend) gezien:
– aard en ernst geweld
– aard en ernst letsel
– gebruik wapen
– plaats van het delict
– georganiseerd karakter van de groep
– kwetsbaarheid slachtoffer
– gepleegd tegen gezagsdragers

Als uw wordt verdacht van openlijke geweldpleging dan is het raadzaam om u te laten adviseren door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over het onderwerp openlijke geweldpleging van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over het onderwerp openlijke geweldpleging van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.