Introductie dood door schuld

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp dood door schuld. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

U bent in aanraking gekomen met politie en/of het Openbaar Ministerie vanwege dood door schuld? Een advocaat van Uwstrafrechtadvocaat geeft u graag meer informatie over de mogelijke straf en stappen die u kunt ondernemen na dood door schuld.

Wat is dood door schuld?

Dood door schuld is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Deze bepaling stelt al het gedrag strafbaar dat door schuld de dood van een ander veroorzaakt. Bij schuld dient te worden gedacht aan grove onvoorzichtigheid / grove onoplettendheid / grove onachtzaamheid. Het gaat uitdrukkelijk niet om het opzettelijk veroorzaken van de dood. In dat geval kan sprake zijn van doodslag of moord. De dader heeft de dood van de ander niet gewild, maar is dermate onvoorzichtig geweest dat de dood van de ander wel aan diens schuld te wijten is en de dader dus strafrechtelijk valt toe te rekenen.

U bent in aanraking gekomen met politie en/of het Openbaar Ministerie vanwege dood door schuld? Een advocaat van Uwstrafrechtadvocaat geeft u graag meer informatie over de mogelijke straf en stappen die u kunt ondernemen na dood door schuld.

Wat is dood door schuld?

Dood door schuld is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Deze bepaling stelt al het gedrag strafbaar dat door schuld de dood van een ander veroorzaakt. Bij schuld dient te worden gedacht aan grove onvoorzichtigheid / grove onoplettendheid / grove onachtzaamheid. Het gaat uitdrukkelijk niet om het opzettelijk veroorzaken van de dood. In dat geval kan sprake zijn van doodslag of moord. De dader heeft de dood van de ander niet gewild, maar is dermate onvoorzichtig geweest dat de dood van de ander wel aan diens schuld te wijten is en de dader dus strafrechtelijk valt toe te rekenen.

Oordeel dood door schuld

In de praktijk kunnen ongelukken plaatsvinden. Niet ieder noodlottig ongeval leidt tot de conclusie dat de dood aan iemand straf(rechtelijk) is toe te rekenen. Als bij de dood van een persoon sprake is geweest van invloeden van anderen, zal door het Openbaar Ministerie in alle gevallen wel nauwkeurig worden bezien of deze anderen schuld hebben aan de dood met straf tot gevolg. Pas als tot het oordeel wordt gekomen dat deze anderen dermate zijn tekortgeschoten in hun zorgplicht, voorzichtig, oplettend en niet-onachtzaam te handelen, kan dood door schuld in beeld komen.

Dood door schuld in het verkeer

In het verkeer gebeuren ongelukken. Ook met de dood van verkeersdeelnemers tot gevolg. Aan een ongeval liggen niet zelden menselijke fouten ten grondslag. Toch levert niet iedere menselijk fout meteen schuld op. In geval van ongevallen in het verkeer waarbij een dode te betreuren valt, kent de wegenverkeerswet een bijzondere bepaling. Het gaat daarbij om artikel 6 van de Wegenverkeerswet waarin het de verkeersdeelnemer wordt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waarbij een ander wordt gedood of waardoor zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Ook in deze bepaling van dood door schuld in het verkeer staat schuld centraal. De vraag of schuld aan de orde is, is niet afhankelijk van de aard of de zwaarte van de gevolgen. In alle gevallen dient te worden bezien wat is gedaan en wat niet is gedaan en dient te worden beoordeeld in welke mate dit handelen of nalaten in strijd is met zorgvuldigheidsnormen.

De voorgaande uitleg over de invulling van het schuldbegrip maakt duidelijk dat de praktijk van dood door schuld zaken erg casuïstisch is. Het is dus niet eenvoudig om concrete richtsnoeren te geven van wanneer hiervan sprake is, dit geldt ook voor dood door schuld in het verkeer.

Het is raadzaam om bij het bestaan van een verdenking van dood door schuld (bijv. in het verkeer), zeker als u bent gedagvaard om voor dood door schuld terecht te staan, contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.