Introductie valsheid in geschrifte

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp valsheid in geschrifte. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Valsheid in geschrifte kent diverse gedaanten en vormen en is een vorm van fraude. Wij geven u graag met informatie over de straf en wat te doen na een veroordeling.

Vormen van valsheid in geschrifte en fraude

Valsheid in geschrifte kent diverse gedaanten en vormen. De kern is in alle gevallen het presenteren van een vervalst of valselijk opgemaakt geschrift als ware het een echt document. Gedacht kan worden aan valsheid in geschrifte door het opmaken van een vals document of het namaken van documenten zoals een paspoort of een rijbewijs. Ook valt te denken aan het vervalsen van hypotheekstukken, of het namaken of vervalsen van een handtekening.

Valsheid in geschrifte is een vorm van fraude. De term fraude is hierbij geen wettelijke term. In de wet staat geen algemene strafbaarstelling van fraude opgenomen. Dat is ook niet vreemd: fraude is een wel erg breed begrip. Fraude kent dus vele vormen, waaronder valsheid in geschrifte.

Valsheid in geschrifte kent diverse gedaanten en vormen en is een vorm van fraude. Wij geven u graag met informatie over de straf en wat te doen na een veroordeling.

Vormen van valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte kent diverse gedaanten en vormen. De kern is in alle gevallen het presenteren van een vervalst of valselijk opgemaakt geschrift als ware het een echt document. Gedacht kan worden aan valsheid in geschrifte door het opmaken van een vals document of het namaken van documenten zoals een paspoort of een rijbewijs. Ook valt te denken aan het vervalsen van hypotheekstukken, of het namaken of vervalsen van een handtekening.

Valsheid in geschrifte is een vorm van fraude. Deze laatste term is geen wettelijke term. In de wet staat geen algemene strafbaarstelling van fraude opgenomen. Dat is ook niet vreemd: het is een wel erg breed begrip. Fraude kent dus vele vormen, waaronder valsheid in geschrifte.

Straf valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte is strafbaar in Nederland ex artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht en verder en ziet toe op het opmaken van (valse) documenten om die vervolgens als écht te gebruiken. De strafmaat of straf na een veroordeling voor valsheid in geschrifte hangt af van de omvang van het handelen, om welke soort document(en) het gaat (bijv. een paspoort wordt aanzienlijk zwaarder gestraft vanwege het belang van het document) het doel van dit handelen en het eventueel geldelijk gewin. Indien bijvoorbeeld naast de valsheid in geschrifte ook sprake is van oplichting en daarmee fors financieel voordeel is verkregen, beïnvloedt dit de straf.

Omdat de straf van valsheid in geschrifte in de praktijk heel erg verschilt, is het niet eenvoudig om enige houvast te bieden. In de praktijk gaat het niet zelden om een document met een groot belang (bijv. reisdocumenten) en wordt regelmatig een straf opgelegd in de vorm van een gevangenisstraf. Een vervolging voor valsheid in geschrifte is dus in alle gevallen een serieuze zaak. Het is om deze reden ernstig aan te bevelen deskundige hulp in te schakelen van een gespecialiseerd advocaat.

Gevolgen van valsheid in geschrifte

De wijze waarop het Openbaar Ministerie reageert op een verdenking van valsheid in geschrifte hangt – zoals gezegd – af van de al genoemde factoren. In veruit de meeste gevallen wordt tot vervolging overgegaan en ontvangt u dus een dagvaarding (oproeping) om voor de rechter te verschijnen. In de net wat minder gewichtige zaken roept het Openbaar Ministerie u ook wel eens op voor een zogenaamde OM-zitting. Dit betreft een bijeenkomst waarbij de Officier van Justitie voornemens is een strafbeschikking op te leggen. Voordat de Officier van Justitie hiertoe kan overgaan, dient hij u veelal te horen. U hebt dus op een OM-zitting de kans om invloed uit te oefenen op de beslissing van de Officier van Justitie. Het is raadzaam om hierbij deskundige hulp te schakelen. Een advocaat kan u op professionele wijze begeleiden in dit proces en kan proberen om de Officier van Justitie tot een voor u gunstige beslissing te bewegen.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over valsheid in geschrifte van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over valsheid in geschrifte van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.