Introductie over grooming

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp grooming. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Het Wetboek van Strafrecht stelt grooming strafbaar. Uw Strafrechtadvocaat geeft u gedegen advies als u in aanraking bent gekomen met het Openbaar Ministerie vanwege grooming.

Wat is grooming?

Strafbaarheid van grooming middels Artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht:

“Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Strafbaarheid grooming

Vrij vertaald kan grooming worden omschreven als het voorstellen tot een ontmoeting met een persoon van jonger dan zestien jaar met het oogmerk om ontuchtige handelingen te verrichten of kinderpornografisch materiaal te vervaardigen. Dit voorstel wordt gedaan middels gebruikmaking van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst, en dit komt dan in de praktijk veelal neer op het via de computer of telefoon, via chatrooms/sms en/of WhatsApp voorstellen van een ontmoeting.

Voor de strafbaarheid van grooming zoals bedoeld in artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht is vereist dat de verdachte daadwerkelijk concreet een ontmoeting voorstelt en daarnaast dat hij vervolgens ook enige handeling onderneemt gericht op de verwezenlijking of realisatie van die ontmoeting. De ontmoeting staat centraal. Daarom is het enkel communiceren met een persoon jonger dan zestien jaar via een geautomatiseerd werk of middels een communicatiedienst niet strafbaar, ook niet indien het gesprek een ontuchtig karakter heeft, zolang géén voorstel tot ontmoeten wordt gedaan.

Wanneer is er sprake van grooming?

Aan de andere zijde geldt dat voor grooming noodzakelijk is dat een voorstel tot een ontmoeting wordt gedaan en de ontmoeting strekt tot het verrichten/ondergaan van ontuchtige seksuele handelingen en/of het vervaardigen van een afbeelding daarvan; kinderpornografisch materiaal. Niet is vereist dat de seksuele handelingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, of dat er sprake is geweest van een begin van uitvoering in de vorm van het daadwerkelijk aanvangen met de realisatie van die ontmoeting.

Onder ontuchtige handelingen worden handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de gangbare sociaal-ethische norm bedoeld. Indien sprake is van het voorstellen van seksuele contacten van personen jonger dan zestien jaar met wederzijdse instemming en goedkeuring, is géén sprake van grooming.

Van grooming is alleen sprake wanneer de persoon jonger dan zestien jaar wordt bewogen tot het plegen van seksuele handelingen die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Wanneer het gaat om voorstellen tot seksuele contacten tussen personen jonger dan zestien jaar onderling, en er ook sprake is van instemming, is er uiteraard geen sprake van grooming.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over grooming van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.