Introductie over het ontvangen van een ontnemingsvordering

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst nadat u een ontnemingsvordering heeft ontvangen. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Heeft u een ontnemingsvordering ontvangen? Uw Strafrechtadvocaat helpt u bij uw zaak met gedegen advies.

Wat is een ontnemingsvordering?

Het Openbaar Ministerie kan van mening zijn dat u met strafbare feiten geld heeft verdiend en meent dan dat sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel. Op grond van het Wetboek van Strafrecht kan de Officier van Justitie een ontnemingsvordering indienen bij de rechtbank, en daarmee het – in de optiek van het Openbaar Ministerie – wederrechtelijk verkregen voordeel van u terugvorderen.

De ontnemingsvordering kunt u ontvangen na een veroordeling. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de ontnemingsvordering enkel kan worden ingediend voor de feiten waarvoor u bent veroordeeld. Deze ontnemingsvordering kunt u namelijk ook ontvangen voor soortgelijke feiten.

Ook geldt dat de vordering tijdig moet worden aangekondigd door de officier van Justitie. Dit houdt in dat de Officier van Justitie op tijd kenbaar maakt dat er – te zijner tijd – een ontnemingsvordering zal worden ingediend bij de rechtbank. Op die manier weet de verdachte dat er gelijktijdig met of na afloop van de strafzaak nog een ontnemingsprocedure zal volgen. Bij niet-tijdige aankondiging van de ontnemingsvordering kan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zijn in de ontnemingsvordering.

Ontnemingsmaatregel

Indien de rechtbank de vordering heeft behandeld en (deels) heeft toegewezen, wordt aan u een ontnemingsmaatregel opgelegd. Dit houdt in dat u aan de Staat der Nederlanden een geldbedrag terug dient te betalen, en hiervoor zal het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) contact met u zoeken. U kunt een betalingsregeling treffen met het CJIB en dit zal in veel gevallen ook noodzakelijk zijn omdat de totale maatregel niet in één keer voldaan kan worden.

Ook heeft te gelden dat de Belastingdienst zich ná een vastgestelde ontnemingsmaatregel vaak nog tot u zal wenden, omdat het wederrechtelijk verkregen voordeel dat de ontnemingsmaatregel uiteindelijk heeft gevormd als inkomen wordt gezien. De belastingdienst vordert dan inkomstenbelasting over dit inkomen en het kan vervolgens eveneens zo zijn dat uitgekeerde toeslagen teruggevorderd worden omdat daar geen recht op zou bestaan gelet op de hoogte van het inkomen.

Tot slot geldt het volgende. De ontnemingsmaatregel wordt niet vrijblijvend opgelegd en deze móet betaald worden. Indien niet tot betaling over wordt gegaan of indien de met het CJIB overeengekomen niet wordt nageleefd, kan lijfsdwang worden toegepast voor de duur van maximaal drie jaren. Dit geldt overigens voor de ontnemingsmaatregelen zoals die door de rechtbanken zijn opgelegd vóór 1 januari 2020 (vóór de invoering van de Wet USB).

Ontnemingsmaatregel ná 1 januari 2020

Voor de ontnemingsmaatregelen die ná 1 januari 2020 zijn opgelegd geldt dat tot gijzeling overgegaan kan worden bij niet betalen of niet naleven van de betalingsregeling. Het deels betalen van het ontnemingsbedrag beëindigt de lijfsdwang of de gijzeling niet. Het ontnemingsbedrag dient in één keer voldaan te worden om de lijfsdwang of de gijzeling te beëindigen. Ook geldt dat het uitzitten van de lijfsdwang of de gijzeling de betalingsverplichting richting de Staat – middels betaling aan het CJIB – niet opheft. Dat houdt in dat ook al is de lijfsdwang of de gijzeling volledig ondergaan, alsnog betaald dient te worden aan de Staat. Er kan alleen niet nogmaals tot het toepassen van het dwangmiddel van de vervangende hechtenis worden overgegaan.

Tot slot geldt dat ná de invoering van de Wet USB en daarmee de gijzeling wel is komen te gelden dat de vordering tot gijzeling van het Openbaar Ministerie kan worden afgewezen indien voldoende wordt aangetoond dat u niet in staat bent om de vordering te voldoen. Indien dus sprake is van duidelijke betalingsonmacht kan gijzeling achterwege blijven, maar ook dan blijft gelden dat de maatregel voldaan dient te worden.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.