Introductie over een uitnodiging voor een OM-hoorzitting

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst nadat u een uitnodiging voor een OM-hoorzitting heef ontvangen. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Geef uw probleem uit handen aan een ervaren strafrechtadvocaat. Uwstrafrechtadvocaat werkt landelijk en de advocaten zijn eenvoudig en altijd bereikbaar.

Uitnodiging van de Officier van Justitie

Niet altijd als de Officier van Justitie besluit om tot vervolging over te gaan, behoeft u ook voor de rechter te verschijnen. Ook is het goed mogelijk dat u wordt opgeroepen voor een OM-hoorzitting, u wordt dan uitgenodigd om in gesprek te gaan met de Officier van Justitie.

In die gevallen ontvangt u een formele brief van de Officier van Justitie waarin hij te kennen geeft dat hij voornemens is om een strafbeschikking aan u uit te vaardigen en hij daarover graag met u in gesprek wil gaan. Nadat u bent uitgenodigd kunt u voorafgaand en gedurende deze OM-hoorzitting zich laten bijstaan door een advocaat.

De ervaring leert dat rechtsbijstand vóór de OM-hoorzitting al bijzonder zinvol kan zijn omdat soms vóór de OM-hoorzitting nog verzocht kan worden om seponering van de zaak (al dan niet aan de hand van ingebrachte getuigenverklaringen of stukken). Een OM-hoorzitting behoeft dan niet eens door te gaan en de kwestie kan vóór de OM-hoorzitting al worden afgewikkeld.

Tijdens de OM-hoorzitting

Gedurende de OM-hoorzitting zal de Officier van Justitie met u in gesprek gaan en daarbij het dossier en uw visie op dit dossier bespreken. Ook wordt aandacht geschonken aan uw strafblad, uw persoonlijke omstandigheden en eventuele andere feiten of omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de uitvaardiging van en de hoogte van de strafbeschikking. Daarbij geldt overigens wel dat vooraf bezien dient te worden of de gang naar een OM-hoorzitting überhaupt zinvol is. Indien u namelijk een uitdrukkelijk ontkennende verdachte bent, en de Officier van Justitie op voorhand al overtuigend is van uw schuld en te kennen geeft dat sowieso tot uitvaardiging van een strafbeschikking wordt overgegaan, heeft de gang naar een OM-hoorzitting geen enkele zin. Soms is het dan ook zinvol om die stap, na overleg met een specialist, over te slaan.

Anders dan op een zitting van de politierechter, kunnen straffen op een OM-hoorzitting niet voorwaardelijk aan u worden opgelegd. De Officier van Justitie kan u wel een onvoorwaardelijke geldboete of een onvoorwaardelijke werkstraf opleggen middels een strafbeschikking.

Indien u het overigens niet eens bent met de door de Officier van Justitie aangeboden strafbeschikking kent het Wetboek van Strafvordering overigens de mogelijkheid om binnen veertien dagen na deze strafbeschikking verzet in te stellen. Uw zaak wordt dan opnieuw beoordeeld door een (andere) Officier van Justitie en in veel gevallen alsnog doorgezonden naar de rechter. Na verloop van tijd wordt u dan alsnog gedagvaard om voor de rechter te komen en kan uw standpunt daar opnieuw besproken en beoordeeld worden.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over een OM-hoorzitting van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar binnen 48 uur uw mail te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.