Introductie over het aftappen van een telefoon

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over wanneer de uw telefoon mag worden afgetapt. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Wordt uw telefoon afgetapt? Neem contact op met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat over uw rechten rondom de telefoontap..

De telefoontap

Vragen rondom het aftappen van telefoons laten zich niet eenvoudig beantwoorden. Wel zijn een aantal algemene opmerkingen te maken. Wanneer uw telefoon wordt afgetapt dan is dat een erg inbreuk makende opsporingshandeling. Er wordt hierbij stevig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van diegene die wordt afgeluisterd. Omdat deze opsporingshandeling dermate veel inzicht geeft in het persoonlijke leven van de gebruiker, is voor het ‘tappen’ van een telefoonlijn toestemming van de rechter noodzakelijk. Ook dient het te gaan om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (waarmee de misdrijven van zeer geringe ernst worden uitgezonderd) en dat “gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert”, aldus de wettekst in artikel 126m Sv.

Het voorgaande leert dat het in gevallen om ernstige misdrijven dient te gaan waarmee wederom tot uitdrukking is gebracht dat het een uitzonderlijk middel betreft dat niet lichtzinnig dient te worden ingezet.

Wordt uw telefoon afgetapt? Neem contact op met een gespecialiseerd strafrechtadvocaat over uw rechten rondom de telefoontap..

De telefoontap

Vragen rondom het aftappen van telefoons laten zich niet eenvoudig beantwoorden. Wel zijn een aantal algemene opmerkingen te maken. Het afluisteren van een telefoon is een erg inbreuk makende opsporingshandeling. Er wordt hierbij stevig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van diegene die wordt afgeluisterd. Omdat deze opsporingshandeling dermate veel inzicht geeft in het persoonlijke leven van de gebruiker, is voor het ‘tappen’ van een telefoonlijn toestemming van de rechter noodzakelijk. Ook dient het te gaan om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (waarmee de misdrijven van zeer geringe ernst worden uitgezonderd) en dat “gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert”, aldus de wettekst in artikel 126m Sv.

Het voorgaande leert dat het in gevallen om ernstige misdrijven dient te gaan waarmee wederom tot uitdrukking is gebracht dat het een uitzonderlijk middel betreft dat niet lichtzinnig dient te worden ingezet.

Telefoon aftappen van een verdachte

Overigens hoeft u niet in alle gevallen zelf verdachte te zijn om uw telefoon(lijn) af te luisteren. Indien het in het belang van het onderzoek is om een telefoon(lijn) van een niet-verdachte af te tappen/luisteren, kan dit ook gebeuren. In de praktijk is dit veelal het geval bij onderzoeken waarin het opsporingsteam op enig moment op zoek is naar het nummer van de verdachte zelf, bijvoorbeeld omdat deze van nummer is gewisseld. In zaken waarin sprake van handel in verdovende middelen is de telefoontap een veel ingezet middel. Ook in andere zaken van voldoende gewicht wordt het opsporingsmiddel veelvuldig ingezet. Het aftappen van een telefoon kan bijvoorbeeld worden ingezet rondom een uitzending van opsporing verzocht.

Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat een uitzending tot onrust zou kunnen leiden onder verdachten en houdt de oren gespitst na de uitzending. Ook wordt er in sommige geval opzettelijk rumoer gecreëerd door bijvoorbeeld een vreemd briefje in de bus te gooien waarin wordt gesuggereerd dat de schrijver weet wie de dader is. Ook dan houdt het Openbaar Ministerie er rekening mee dat er onrust zou kunnen ontstaan en dat in die onrust gebeld gaat worden.

Telefoontap binnen de penitentiaire inrichting

Telefoonlijnen in de penitentiaire inrichting worden standaard afgeluisterd. Dit om veiligheidsredenen. Dit betekent wel dat gedetineerden dus rekening dienen te houden met de onmogelijkheid om vertrouwelijk te bellen vanuit de penitentiaire inrichting.

Als er rekening dient te worden gehouden met een telefoontap op een familielid, dient een verdachte zich te realiseren dat ook bij het gesprek per telefoon na arrestatie kan worden afgetapt door het opsporingsteam. Een telefoontje om vader of moeder te vertellen dat sprake is van een aanhouding is in een dergelijk geval geen veilig gesprek.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over de telefoontap van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 012 – 3456 7890.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over de telefoontap van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 012 – 3456 7890.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.