Introductie

Wij stellen deze advocaten graag aan u voor omdat wij ons kunnen voorstellen dat het voor u prettig is te weten met wie u in contact gaat treden. Deze advocaten treden allen landelijk op. U bent dus welkom om in contact te treden, ongeacht waar u woont of waar uw zaak gaat dienen. Het contact is altijd vrijblijvend; u bent helemaal nergens toe verplicht en hoeft zich niet druk te maken over kosten.

De heer mr.  G.W.L.A.M. (Guy) Koppen

Geboren en getogen te Weert in een Brabants-Limburgs gezin en na een fijne jeugd verhuisd naar Maastricht voor een studie Nederlands recht aan de universiteit aldaar. Na een levendige studententijd en een strafrechtelijk afstuderen in Maastricht verhuisd naar Breda om daar als advocaat-stagiaire aan de slag te gaan voor een toonaangevend kantoor dat zich uitsluitend bezig hield met de behandeling van strafzaken. Uiteindelijk 9 jaren als advocaat werkzaam geweest te Breda om vervolgens terug te keren naar Maastricht. Na hier wederom 2,5 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest voor een kantoor met een uitstekende reputatie in het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken uiteindelijk in 2018 tezamen met Noortje Lut een eigen praktijk begonnen.

Ruime ervaring in de behandeling van zowel commune- als economische strafzaken, waarbij een bijzondere interesse bestaat voor ontnemings- en beslagvraagstukken in Opiumwet- en witwaszaken.

Als specialist verbonden aan de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Specialisaties:
Strafrecht
Ontneming
Cassatie bij de Hoge Raad
Beslag
Witwassen

Lidmaatschappen:
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)

De heer mr. G.W.L.A.M. (Guy) Koppen
Strafrecht – cassatiezaken
085 06 06 043

Mevrouw mr.  C.G.J.E. (Noortje) Lut

Geboren en getogen in Eindhoven in een warm Brabants nest, om vervolgens aan de Universiteit van Maastricht een studie Nederlands recht te beginnen. Na een geweldige studententijd werd uiteindelijk in 2012 zowel de master strafrecht, als de master forensica, criminologie en rechtspleging afgerond. Gedurende de studie werkzaam geweest als buitengriffier in de rechtbank Limburg, locatie Roermond en na de studie als juridisch medewerker bij een gerenommeerd strafrechtkantoor in Maastricht. In 2013 volgde de beëdiging als advocate in Breda en uiteindelijk in 2018 tezamen met Guy Koppen een eigen praktijk begonnen.

Ruime ervaring in complexe strafzaken, waaronder drugs-en ontnemingszaken maar ook moord- en doodslagkwesties waarin door het OM een levenslange gevangenisstraf werd geëist. Verder gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf, waarbij gedacht kan worden aan detentierechtelijke procedures en aan procedures aangaande de voorwaardelijke invrijheidstelling. Verleent ook rechtsbijstand aan jeugdigen in civiele procedures (bijv. ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen).

Tot slot ruime ervaring in het bestuurs(straf)recht, waarbij te denken valt aan de sluiting van een woning of bedrijfspand door de burgemeester, de rechtspositionele maatregelen binnen Defensie en procedures rondom jachtaktes en de verklaring omtrent gedrag.

Specialisaties:
Strafrecht
Jeugdrecht (civiel)
TBS / PIJ
Detentierecht
Voorwaardelijke invrijheidstelling

Lidmaatschappen:
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
Forum Levenslang

Mevrouw mr. C.G.J.E. (Noortje) Lut
Strafrecht – jeugdrecht (civiel) – bestuurs(straf)recht
085 06 06 043

Mevrouw mr.  A.M. Anna) van Wingerden

Geboren en getogen in Midden-Brabant en in 2014 verhuisd naar Tilburg voor een bachelor Nederlands recht aan Tilburg University. Al snel bleek haar interesse in het strafrecht erg groot. Zij heeft daarom een master met zowel de specialisatie strafrecht als financieel recht gevolgd aan de Radboud Universiteit.

Tijdens een mooie en actieve studententijd heeft zij verschillende stages gelopen bij gerenommeerde advocatenkantoren in Amsterdam, waarna ze in 2021 bij Guy Koppen en Noortje Lut als advocaat aan de slag is gegaan, hier werd zij uiteindelijk beëdigd tot advocaat in 2021.

Mr. van Wingerden behandelt zaken binnen het commune strafrecht en houdt zich bezig met detentierechtelijke kwesties.

Specialisaties:
Strafrecht
Detentierecht

Lidmaatschappen:
Jonge Balie Oost-Brabant
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Mevrouw mr. A.M. (Anna) van Wingerden
Strafrecht – detentierecht
085 06 06 043

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085-0606 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.