Wie zijn wij

Uw Strafrecht Advocaat is een samenwerkingsverband tussen Guy Koppen en Noortje Lut; beiden strafrechtadvocaten, gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken. Omdat het voor u wellicht fijn is om meteen al iets over ons te weten te komen, stellen wij ons graag (kort) aan u voor:

Raad voor rechtsbijstand high trust logo uwstrafrechtadvocaat
06 420 815 03

Bel voor direct contact.

koppen@koppenlut.nl

Voor vragen kunt u mailen.

De heer mr. G.W.L.A.M. (Guy) Koppen

Strafrecht – cassatiezaken

Ruime ervaring in de behandeling van complexe zaken op het gebied van de Opiumwet, de Wet- Wapens en Munitie, geweldsdelicten en mensenhandel. Grote affiniteit met het economisch strafrecht, waarbij een bijzondere interesse bestaat voor ontnemings- en beslagvraagstukken in Opiumwet- en witwaszaken. Specialist op het gebied van strafzaken in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast in de executiefase bedreven in gratieverzoeken en perikelen rondom de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Als specialist verbonden aan de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Specialisaties:

 • Strafrecht
 • Ontneming
 • Cassatie bij de Hoge Raad
 • Beslag
 • Witwassen

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)
06 185 160 16

Bel voor direct contact.

lut@koppenlut.nl

Voor vragen kunt u mailen.

Mevrouw mr. C.G.J.E. (Noortje) Lut

Strafrecht – jeugdrecht (civiel) – bestuurs(straf)recht

Ruime ervaring in complexe strafzaken, waaronder drugs-en ontnemingszaken maar ook moord- en doodslagkwesties waarin door het OM een levenslange gevangenisstraf werd geëist. Verder gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf, waarbij gedacht kan worden aan detentierechtelijke procedures en aan procedures aangaande de voorwaardelijke invrijheidstelling. Verleent ook rechtsbijstand aan jeugdigen in civiele procedures (bijv. ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen).

Tot slot ruime ervaring in het bestuurs(straf)recht, waarbij te denken valt aan de sluiting van een woning of bedrijfspand door de burgemeester, de rechtspositionele maatregelen binnen Defensie en procedures rondom jachtaktes en de verklaring omtrent gedrag.

Specialisaties:

 • Strafrecht
 • Jeugdrecht (civiel)
 • TBS / PIJ
 • Detentierecht
 • Voorwaardelijke invrijheidstelling
 • Ontneming

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
 • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
 • Forum Levenslang in Strafzaken (VCAS)

Transparant over tevredenheid

Ontvang direct hulp

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend telefonisch consult met een van onze strafrechtadvocaten.

Gratis advies?

De strafrechtadvocaat staat u voor, tijdens en na een eventuele zitting/verhoor bij. Een strafrechtadvocaat houdt zichzelf uitsluitend bezig met zijn of haar vakgebied en is daardoor op de hoogte van alle mogelijkheden. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Een advocaat kent de wetten, het systeem en snapt hoe een rechter te werk gaat. Een goede strafrechtadvocaat leest zichzelf in en stelt een verdedigingsstrategie op. Deze wordt met u besproken. Ook zorgt de advocaat ervoor dat de rechter uw kant van het verhaal te horen krijgt waardoor de rechter een weloverwogen beslissing kan maken..