Rijbewijs ingevorderd snelheid?

Is uw rijbewijs ingevorderd omdat u de maximale snelheid overschreed of omdat u met alcohol achter het stuur zat? Een vervelende situatie, die rampzalige gevolgen kan hebben. Als uw rijbewijs is ingevorderd, dan wilt u natuurlijk de beste hulp om dat zo snel mogelijk terug te krijgen. Wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd kunnen onze advocaten u bijstaan en adviseren. Wij doen er alles aan om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.Let op! U kunt maar één keer bezwaar maken tegen een ingevorderd rijbewijs. Verspilt u deze kans? Dan bent u uw rijbewijs veel langer kwijt. Wacht niet te lang en plan direct een gratis intakegesprek met één van onze strafrechtadvocaten.

Ontvang direct hulp

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend telefonisch consult met een van onze strafrechtadvocaten.

Snelheidsovertredingen

In Nederland gelden verschillende verkeersregels waaraan iedere verkeersdeelnemer zich dient te houden. Een van deze regels is dat u zich dient te houden aan de maximumsnelheid. Wanneer u te hard rijdt loopt u het risico op een boete of kan het zelfs zo zijn dat u voor de strafrechter dient te verschijnen. Een snelheidsovertreding is snel gemaakt. Als u de maximumsnelheid met 50 km per uur overschrijdt, wordt uw rijbewijs direct ingevorderd. Binnen de bebouwde kom vindt invordering zelfs al plaats vanaf 30 km per uur boven de toegestane snelheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, de situatie en het gevoerde verweer, kan uw rijbewijs voor kortere of langere tijd worden afgenomen.

Rijbewijs ingevorderd door alcohol?

Uw rijbewijs kan worden ingevorderd als u heeft gereden onder invloed van alcohol. De politie controleert door middel van de ademanalyse of u heeft gereden onder invloed. Vanaf een promille van 570 ugl (1,3 promille) wordt het rijbewijs afgepakt door de politie. Bij een beginnend bestuurder wordt het rijbewijs ingevorderd bij een promille van 350 ugl (0,8 promille). Hoelang uw rijbewijs wordt ingenomen is onder andere afhankelijk van het aantal ugl dat u heeft geblazen.

De strafrechtadvocaat staat u voor, tijdens en na een eventuele zitting/verhoor bij. Een strafrechtadvocaat houdt zichzelf uitsluitend bezig met zijn of haar vakgebied en is daardoor op de hoogte van alle mogelijkheden. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Een advocaat kent de wetten, het systeem en snapt hoe een rechter te werk gaat. Een goede strafrechtadvocaat leest zichzelf in en stelt een verdedigingsstrategie op. Deze wordt met u besproken. Ook zorgt de advocaat ervoor dat de rechter uw kant van het verhaal te horen krijgt waardoor de rechter een weloverwogen beslissing kan maken..

Uw rechten voor en tijdens een politieverhoor

Als verdachte heeft u tijdens het politieverhoor bepaalde rechten die moeten waarborgen dat u een eerlijk proces krijgt. Het is belangrijk dat u deze rechten kent en dat u weet wat de rechten inhouden.

Recht op bijstand van een tolk
Wanneer u de Nederlandse taal niet goed spreekt of verstaat heeft u recht op een tolk. Wanneer u contact met ons opneemt kunnen wij deze voor u regelen.

Recht op bijstand van een advocaat
U heeft altijd recht op de bijstand van een advocaat. Zowel voor, tijdens als na het politie verhoor. De advocaat zal u instrueren, voorzien van advies en waar nodig inspringen.

Recht om verklaringen in te lezen en te corrigeren
Het politieverhoor zal worden uitgeschreven. Deze verklaring mag u inlezen en waar nodig corrigeren. Pas wanneer de handtekening is gezet, wordt de verklaring definitief doorgezet. Lees deze dus altijd goed door en zet niet zomaar een handtekening.

Recht om te zwijgen
U bent nooit verplicht antwoord te geven op de vragen die de politie stelt tijdens een verhoor. Het beroepen op uw zwijgrecht is altijd mogelijk. Als advocaten zullen wij u instrueren in welke situaties u welke antwoorden het beste kunt geven.

Bent u uitgenodigd voor verhoor door de politie? En wilt u er zeker van zijn dat u er zo goed mogelijk doorheen komt? Plan direct een telefonisch gesprek met een van onze strafrechtadvocaten in. Wij helpen u verder.

Na het verhoor

Afhankelijk van de informatie die het Openbaar Ministerie voorafgaand en tijdens het politieverhoor heeft verzameld zullen zij een beslissing nemen over de afdoening van de zaak. De zaak zal worden geseponeerd wanneer de officier van justitie van mening is dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt of de verdenking niet voldoende bewezen kan worden. 

Een andere mogelijkheid is dat u wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Het kan ook voorkomen dat u na het politieverhoor ingesloten wordt. Dit doet men wanneer het verhoor aanleiding geeft tot nader onderzoek. De politie mag u maximaal 9 uur na uw aanhouding vasthouden, de uren tussen 00.00 uur en 09.00 uur tellen niet mee. Wanneer u om 08.00 uur aangehouden wordt, kan de politie u dus tot 18.00 uur vasthouden. 

Uitgenodigd voor een verhoor door de politie? 

Voorkom een veroordeling, niets doen is geen optie! Plan direct een gratis intakegesprek met ons in.