Introductie moord

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp moord. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

(Poging tot) moord is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en ziet toe op het geval dat de verdachte met voorbedachte rade een ander van het leven berooft. Wij informeren u graag over de (gevanggenis)straf na moord en hoe een gedegen gespecialiseerd advocaat u kunt bijstaan tijdens uw proces.

Wat is moord?

Moord is strafbaar gesteld in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht en ziet toe op het geval dat de verdachte met voorbedachte rade een ander van het leven berooft. In het geval een bewezenverklaring volgt voor moord, kent het Wetboek van Strafrecht een maximale strafbedreiging van een levenslange gevangenisstraf, een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 30 jaar of een geldboete van de vijfde categorie.

Bij moord staat het begrip voorbedachte rade centraal. In de rechtspraak is bepaald dat voorbedachte rade alles te maken heeft met kalm beraad en rustig overleg. Deze terminologie brengt tot uitdrukking dat sprake dient te zijn van een vorm van overdenking. De dader heeft de ruimte gehad na te denken over het wel of niet nemen van het leven van een ander. Het is de spiegelbeeldsituatie van doodslag waarin het leven van de ander wordt genomen in een opwelling. De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de interpretatie van het begrip voorbedachte rade. In de feitenrechtspraak (de rechtspraak van rechtbanken en gerechtshoven) werd voorheen voorbedachte rade relatief eenvoudig aangenomen. Zodra er een fractie van gelegenheid had bestaan na te denken, werd veelal tot het oordeel gekomen dat met voorbedachte rade was gehandeld. De grens tussen moord en doodslag was hiermee praktisch geheel vervaagd, zulks terwijl de maximale gevangenisstraf ontzettend veel verschilt.

(Poging tot) moord is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en ziet toe op het geval dat de verdachte met voorbedachte rade een ander van het leven berooft. Wij informeren u graag over de (gevanggenis)straf na moord en hoe een gedegen gespecialiseerd advocaat u kunt bijstaan tijdens uw proces.

Wat is moord?

Moord is strafbaar gesteld in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht en ziet toe op het geval dat de verdachte met voorbedachte rade een ander van het leven berooft. In het geval een bewezenverklaring volgt voor moord, kent het Wetboek van Strafrecht een maximale strafbedreiging van een levenslange gevangenisstraf, een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 30 jaar of een geldboete van de vijfde categorie.

Bij moord staat het begrip voorbedachte rade centraal. In de rechtspraak is bepaald dat voorbedachte rade alles te maken heeft met kalm beraad en rustig overleg. Deze terminologie brengt tot uitdrukking dat sprake dient te zijn van een vorm van overdenking. De dader heeft de ruimte gehad na te denken over het wel of niet nemen van het leven van een ander. Het is de spiegelbeeldsituatie van doodslag waarin het leven van de ander wordt genomen in een opwelling. De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de interpretatie van het begrip voorbedachte rade. In de feitenrechtspraak (de rechtspraak van rechtbanken en gerechtshoven) werd voorheen voorbedachte rade relatief eenvoudig aangenomen. Zodra er een fractie van gelegenheid had bestaan na te denken, werd veelal tot het oordeel gekomen dat met voorbedachte rade was gehandeld. De grens tussen moord en doodslag was hiermee praktisch geheel vervaagd, zulks terwijl de maximale gevangenisstraf ontzettend veel verschilt.

Gevangenisstraf voor moord

Tot op heden is de maximale gevangenisstraf voor een doodslag zonder strafverzwarende omstandigheden (bijv. een roofsituatie) 15 jaren. Het gat met moord, waarbij een maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaren heeft te gelden, is groot. De wetgever werkt aan wetgeving om dit gat te dichten door de maximale gevangenisstraf voor doodslag op te schroeven naar 25 jaren.

Deze maximale gevangenisstraf is niet de straf die in de praktijk in de meeste gevallen wordt opgelegd. Het geeft uitdrukkelijk het maximum aan. Een levenslange gevangenisstraf is de maximale strafdreiging en is meteen de zwaarste straf die het Wetboek van Strafrecht kent. De levenslange gevangenisstraf kent in beginsel daadwerkelijk een levenslange duur. Een veelvoorkomend misverstand is dat deze levenslange duur gelijk zou zijn aan een concrete en gemaximeerde duur, bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. Dat is onjuist. Zoals gezegd, kent de levenslange gevangenisstraf in beginsel geen beperking.

Duur levenslange gevangenisstraf

De levenslange gevangenisstraf heeft enige tijd geleden onder druk gestaan door de inhoud van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Omdat in Nederland de feitelijke situatie inhield dat een levenslang gestrafte geen reëel uitzicht had op invrijheidstelling nu de mogelijkheid van gratieverlening in bijna geen enkel geval werd toegepast, achtte het EHRM de Nederlandse situatie onmenselijk. Uitgangspunt bij bestraffing dient te zijn dat er in praktijk een mogelijkheid bestaat op invrijheidstelling en dat op voorhand duidelijk is waaraan een veroordeelde dient te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Hoewel de Nederlandse wetgever heeft getracht met wijziging van wetgeving de levenslange gevangenisstraf niet langer uitzichtloos te laten zijn, en wel door een herbeoordeling in te voeren na verloop van 25 jaren waarbij wordt bezien of en hoe een terugkeer in de samenleving tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, is nog steeds de vraag of de huidige situatie houdbaar is. Omdat voor veroordeelden op voorhand – dus voor het daadwerkelijk ondergaan van 25 jaren gevangenisstraf – nog altijd onduidelijk is op welke wijze een invrijheidstelling tot de mogelijkheden behoort, is het nog steeds de vraag of de levenslange gevangenisstraf voldoet aan de vereisten die door het EHRM zijn geformuleerd. Het is niet ondenkbaar dat toekomstige gevallen waarin deze specifieke vraag aan de orde is, wederom het EHRM zullen bereiken.

Poging tot doodslag/moord

Het is lastig om een richtsnoer te geven van wat een reële verwachting is voor wat betreft de bestraffing na veroordeling voor (poging tot) moord of (poging tot) doodslag. Het is – zoals dat bij veel feiten het geval is – met name van belang of iemand al ooit voor een soortgelijk feit is veroordeeld en ook of het om een enkele of meervoudige moord gaat. Levenslanggestraften zijn veelal veroordeeld voor een meervoudige moord. Ook het motief voor de moord speelt een rol bij de strafbepaling. Liquidaties in de onderwereld worden in de regel zwaarder bestraft dan motieven in de persoonlijke sfeer. Omdat gevallen in de praktijk altijd zullen verschillen, zijn concrete richtsnoeren niet te geven.

Bij poging tot doodslag/moord is sprake van strafbaarheid van de poging. Poging tot doodslag en poging tot moord leveren (uiteraard) strafbare gedragingen op. Omdat met poging tot moord sprake is van een zware verdenking met mogelijk zeer zware consequenties, is het bij het bestaan van een dergelijke verdenking cruciaal goede rechtsbijstand te krijgen. Een goede advocaat is in een zaak waarbij (poging tot) moord en poging tot doodslag centraal staat onmisbaar.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over het onderwerp (poging tot) moord van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over het onderwerp moord van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.