Introductie over diefstal

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp diefstal. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Het is ernstig aan te bevelen om in het geval van vervolging na diefstal bij de strafrechter een gespecialiseerd advocaat te raadplegen om zo straf te voorkomen of te verlagen.

Wat is diefstal?

Diefstal kent verschillende vormen en is strafbaar gesteld in artikel 310 en verder van het Wetboek van Strafrecht. De vraag is allereerst: wat is diefstal? Diefstal is het wederrechtelijk toe-eigenen van een goed. Dat houdt in dat u een goed/object, wat niet van u is, wegneemt om het tot uw eigendom te maken. Er zijn dan ook diverse soorten diefstal: diefstal met geweld, in vereniging, diefstal met braak et cetera. Deze laatste drie varianten worden ook wel de gekwalificeerde diefstallen genoemd. Ook kan sprake zijn van een diefstal gepleegd op het werk. In dat laatste geval kan ook sprake zijn van, wat men noemt, een verduistering.

De Nederlandse strafrechter legt, afhankelijk van de ernst van de diefstal, een straf op. Dit loopt op van een straf in de vorm van een boete of geldboete, via een werkstraf naar ook (onvoorwaardelijke) gevangenisstraffen.

Het is ernstig aan te bevelen om in het geval van vervolging na diefstal bij de strafrechter een gespecialiseerd advocaat te raadplegen om zo straf te voorkomen of te verlagen.

Wat is diefstal?

Diefstal kent verschillende vormen en is strafbaar gesteld in artikel 310 en verder van het Wetboek van Strafrecht. De vraag is allereerst: wat is diefstal? Diefstal is het wederrechtelijk toe-eigenen van een goed. Dat houdt in dat u een goed/object, wat niet van u is, wegneemt om het tot uw eigendom te maken. Er zijn dan ook diverse soorten diefstal: diefstal met geweld, in vereniging, diefstal met braak et cetera. Deze laatste drie varianten worden ook wel de gekwalificeerde diefstallen genoemd. Ook kan sprake zijn van een diefstal gepleegd op het werk. In dat laatste geval kan ook sprake zijn van, wat men noemt, een verduistering.

De Nederlandse strafrechter legt, afhankelijk van de ernst van de diefstal, een straf op. Dit loopt op van een straf in de vorm van een boete of geldboete, via een werkstraf naar ook (onvoorwaardelijke) gevangenisstraffen.

Soorten diefstal

Van diefstal is sprake wanneer iemand een goed dat van een ander is wegneemt en zich toe-eigent. Diefstal komt in allerlei vormen voor. U kunt denken aan: Winkeldiefstal, diefstal van een fiets of een ander vervoersmiddel. Omdat deze vormen van diefstal veelvoorkomend zijn, zijn er afspraken gemaakt door de voorzitters van de strafsectoren van de verschillende rechtbanken in het land over de bepaling van de straf in dergelijke zaken. Deze afspraken worden ook wel de LOVS-oriëntatiepunten genoemd en deze geven aardig houvast bij de vraag welke bestraffing te verwachten valt. Een voorbeeld van de oriëntatiepunten kunt u op deze site vinden op de pagina die betrekking heeft op winkeldiefstallen.

Strafbeschikking bij diefstal

De wijze waarop het Openbaar Ministerie reageert op een verdenking van diefstal hangt samen met verschillende factoren. Met name de vraag of iemand eerder in contact is geweest met Justitie ter zake diefstal is hierbij bepalend. Ook de waarde van het goed, is een belangrijke factor. De straf van een diefstal van een duur kunstwerk zal tot bijvoorbeeld tot een zwaardere straf leiden dat de diefstal van etenswaren. Bij zogenaamde ‘first offenders’ (iemand die ter zake voor het eerst met Justitie in aanraking komt) zal in de regel worden volstaan met een strafbeschikking. U zult in de meeste gevallen worden opgeroepen om bij de Officier van Justitie op gesprek te komen op een zogenaamde OM-zitting. Dit betreft een bijeenkomst waarbij de Officier van Justitie voornemens is een strafbeschikking op te leggen. Voordat de Officier van Justitie hiertoe kan overgaan, dient hij u veelal te horen. U hebt dus op een OM-zitting de kans om invloed uit te oefenen op de beslissing van de Officier van Justitie. Het is raadzaam om hierbij deskundige hulp in te schakelen. Een strafrechtadvocaat kan u op professionele wijze begeleiden in dit proces en kan proberen om de Officier van Justitie tot een voor u gunstige beslissing te bewegen.

Dagvaarding na diefstal

In de wat zwaardere gevallen zal de Officier van Justitie overgaan tot het dagvaarden (oproepen) van de verdachte om voor de rechter te verschijnen. Het is raadzaam om hierbij deskundige hulp in te schakelen. Een raadsman kan samen met u de bewijspositie bestuderen, u advies geven over een eventuele verklaring op zitting, u begeleiden op zitting en namens u pleidooi voeren en u achteraf adviseren over een eventueel rechtsmiddel (bijv. hoger beroep). Het is dus ernstig aan te bevelen om in het geval van vervolging bij de strafrechter een gespecialiseerd advocaat te raadplegen.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar binnen 48 uur uw mail te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.