Introductie hoger beroep of cassatieberoep instellen

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp hoger beroep of cassatieberoep instellen. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Rechtsbijstand van een cassatiespecialist of strafrechtadvocaat voor hoge beroep of cassatieberoep is onmisbaar tijdens deze procedures.

Hoe gaat het instellen van een hoger beroep of cassatieberoep in zijn werk?

Na uw veroordeling door de rechtbank of het gerechtshof bestaat er nog een mogelijkheid om hoger beroep of cassatieberoep in te stellen. Een cassatieadvocaat strafrecht is een expert binnen dit rechtsgebied. Let hierbij op: er gelden termijnen. Onderneem snel actie. Indien u bent veroordeeld door de rechtbank bestaat een mogelijk tot hoger beroep en uw zaak zal dan te zijner tijd worden behandeld door het gerechtshof. Dit gerechtshof is dan de tweede, maar ook laatste feitelijke instantie die zich inhoudelijk zal buigen over uw strafzaak. Met een cassatieadvocaat strafrecht staat u sterker.

Allereerst geldt dat u binnen twee weken na kennisname van de veroordeling door de rechtbank hoger beroep in kunt stellen bij de rechtbank, een gespecialiseerd advocaat kunt u voorzien van professionele rechtsbijstand. Daarmee is ook meteen gezegd dat er géén hoger beroep open staat tegen een vrijspraak, maar enkel tegen een veroordeling. Enkel de Officier van Justitie kan hoger beroep instellen tegen een vrijspraak, en ook dan wordt uw zaak in hoger beroep voorgelegd aan het gerechtshof. Ook daarbij kan een cassatie advocaat strafrecht u ondersteunen.

Rechtsbijstand van een cassatiespecialist of strafrechtadvocaat voor hoge beroep of cassatieberoep is onmisbaar tijdens deze procedures.

Hoe gaat het instellen van een hoger beroep of cassatieberoep in zijn werk?

Na uw veroordeling door de rechtbank of het gerechtshof bestaat er nog een mogelijkheid om hoger beroep of cassatieberoep in te stellen. Let hierbij op: er gelden termijnen. Onderneem snel actie. Indien u bent veroordeeld door de rechtbank bestaat een mogelijk tot hoger beroep en uw zaak zal dan te zijner tijd worden behandeld door het gerechtshof. Dit gerechtshof is dan de tweede, maar ook laatste feitelijke instantie die zich inhoudelijk zal buigen over uw strafzaak.

Allereerst geldt dat u binnen twee weken na kennisname van de veroordeling door de rechtbank hoger beroep in kunt stellen bij de rechtbank. Daarmee is ook meteen gezegd dat er géén hoger beroep open staat tegen een vrijspraak, maar enkel tegen een veroordeling. Enkel de officier van justitie kan hoger beroep instellen tegen een vrijspraak, en ook dan wordt uw zaak in hoger beroep voorgelegd aan het gerechtshof.

Wetboek van strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering kent vervolgens de mogelijkheid om binnen veertien dagen na het instellen van het hoger beroep een schriftuur houdende grieven in te dienen. In die schriftuur wordt duidelijk gemaakt waarom u zich niet kunt verenigen met de veroordeling en kunnen eventuele onderzoekswensen voor het hoger beroep al worden opgegeven. Het is van belang om in een vroeg stadium goed na te denken over deze schriftuur, omdat de schriftuur de omvang van het hoger beroep kan bepalen én de opgave van onderzoekswensen in de schriftuur een andere toets kent dan de opgave van onderzoekswensen in een later stadium van uw procedure in hoger beroep. Anders gezegd: indien u er vroeg bij bent valt veel winst te behalen. Rechtsbijstand van een cassatieadvocaat in deze fase van het hoger beroep is dan ook onmisbaar. Neem contact met ons op voor een cassatie advocaat strafrecht.

Let ook op: in sommige gevallen kent het Wetboek van Stafvordering ook een bepaling waaruit voortvloeit dat u, voordat uw zaak door het gerechtshof in behandeling zal worden genomen, om verlof moet verzoeken. Dat houdt in dat u aan het gerechtshof uit zult moeten leggen waarom het in het belang van een goede rechtsbedeling is dat uw zaak alsnog wordt beoordeeld door het gerechtshof. Indien verlof niet wordt verzocht of verleend, wordt uw zaak niet behandeld door het gerechtshof en blijft het vonnis van de rechtbank staan.

Cassatieberoep instellen

Indien u bent veroordeeld door het gerechtshof bestaat enkel nog de mogelijkheid tot het instellen van cassatieberoep. De Hoge Raad der Nederlanden beoordeelt dit cassatieberoep in dat geval. Daarbij geldt het volgende.

De Hoge Raad is géén feitelijke instantie en buigt zich niet meer inhoudelijk over het dossier. Enkel beoordeelt de Hoge Raad of sprake is van verzuim van vormen of schending van het recht. Ook zult u niet hoeven te verschijnen voor de Hoge Raad en bestaat er geen mogelijkheid voor nieuwe verklaringen van uw zijde. Zelfs wordt niet altijd gepleit in een procedure in cassatie. Een cassatieberoep bij de Hoge Raad is dus ook een bijzondere procedure en niet elke advocaat heeft de expertise die nodig is voor het voeren van deze procedures. Rechtsbijstand van een cassatiespecialist of advocaat voor cassatieberoep is dan ook onmisbaar tijdens uw hoger beroep.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons bellen op 040 246 25 12.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.