Verkeersongevallen advocaat

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het veroorzaken van een verkeersongeval, het verhoor na een verkeersongeval of over de straf voor het doorrijden na een ongeval. Met de informatie op deze pagina proberen we in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders en voor specifieke informatie kunt u een advocaat voor verkeersongevallen inschakelen. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen en een advocaat voor verkeersongevallen inschakelen. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze verkeersongeval advocaten. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Bij een strafprocedure na het veroorzaken van een verkeersongeval is het belangrijk dat u bij wordt gestaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

Artikel 6 bij een verkeersongeval

Elke verkeersdeelnemer kan verwikkeld raken in een verkeersongeval. Soms is dat domme pech, soms het gevolg van onoplettendheid in meer of mindere mate. In geval van een ernstig verkeersongeval waarbij een andere verkeersdeelnemer komt te overlijden of ernstig gewond raakt, kan het Openbaar Ministerie tot vervolging ter zake overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 overgaan. Op grond van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 is het een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Bij een strafprocedure na het veroorzaken van een verkeersongeval is het belangrijk dat u bij wordt gestaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

Artikel 6 bij een verkeersongeval

Elke verkeersdeelnemer kan verwikkeld raken in een verkeersongeval. Soms is dat domme pech, soms het gevolg van onoplettendheid in meer of mindere maten. In geval van een ernstig verkeersongeval waarbij een andere verkeersdeelnemer komt te overlijden of ernstig gewond raakt, kan het Openbaar Ministerie tot vervolging ter zake overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 overgaan. Op grond van artikel 6 van de Wegenverkeersweg 1994 is het eenieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Een verkeersongeval advocaat over de omstandigheden tijdens het verkeersongeval

Voor een bewezenverklaring van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 is de vaststelling dat sprake is van een enkele verkeersfout niet voldoende. Om te komen tot de vaststelling dat sprake is van schuld, is vereist dat sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Het kan daarbij gaan om snelheidsovertredingen, het niet verlenen van voorrang of overtreding van relatief eenvoudige verkeersregels, maar ook om niet handsfree gebruik van de mobiele telefoon, gebruik van alcohol of verdovende middelen of onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen. Een advocaat voor verkeersongevallen kan dieper ingaan op uw specifieke omstandigheden.

De Hoge Raad stelt dat voor de vaststelling van de mate van schuld gewicht toekomt aan de gedragingen van de verdachte, de aard en ernst van die gedragingen en alle overige omstandigheden van het geval. Daarbij geldt dat niet uit de ernst van de gevolgen van het verkeersgedrag kan worden afgeleid dat sprake is van een overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet.

Is er aangifte gedaan vanwege doorrijden bij een ongeval?

Bent u betrokken bij een verkeersongeval en heeft u, om welke reden dan ook, ervoor gekozen door te rijden? Bij UwStrafrechtadvocaat bieden we inzicht in mogelijke straffen, boetes en procedures die kunnen volgen op het doorrijden na een aanrijding.

In geval van letsel bij een ongeval kunnen boetes hoog oplopen en kan het verhoor na een verkeersongeval intensiever zijn. Onze experts zijn er om u te begeleiden in deze complexe situaties en om bij een vervolging uw rechten te verdedigen. Neem contact met ons op voor advies en bijstand na het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij doorrijden aan de orde is.

Oriëntatiepunten veroorzaken verkeersongeval

Art. 6 WVW1994 veroorzaken verkeersongeval
LOVS: 27-5-2005, 31-10-2008, 22-11-2013, 18-11-2016

Gevolgen slachtofferAlcoholgebruik*Aanmerkelijke
schuld
Ernstige schuldZeer hoge mate
van schuld**
Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekteGeen alcohol€ 1.000,--
3 mnd OBM
120 uur taakstraf
6 mnd OBM
2 mnd gs ov
1 jr OBM
Alcohol < 570 μg/l120 uur taakstraf
9 mnd OBM
160 uur taakstraf
18 mnd OBM
6 mnd gs ov
2 jr OBM
Alcohol > 570 μg/l140 uur taakstraf
18 mnd OBM
3 mnd gs ov
2 jr OBM
7 mnd gs ov
3 jr OBM
Zwaar lichamelijk letselGeen alcohol120 uur taakstraf
6 mnd OBM
160 uur taakstraf
1 jr OBM
4 mnd gs ov
2 jr OBM
Alcohol < 570 μg/l160 uur taakstraf
18 mnd OBM
6 mnd gs ov
2 jr OBM
8 mnd gs ov
3 jr OBM
Alcohol > 570 μg/l3 mnd gs ov
2 jr OBM
7 mnd gs ov
3 jr OBM
24 mnd gs ov
4 jr OBM
DoodGeen alcohol240 uur taakstraf
1 jr OBM
6 mnd gs ov
2 jr OBM
8 mnd gs ov
3 jr OBM
Alcohol < 570 μg/l6 mnd gs ov
2 jr OBM
12 mnd gs ov
3 jr OBM
3 jr gs ov
4 jr OBM
Alcohol > 570 μg/l7 mnd gs ov
3 jr OBM
24 mnd gs ov
4 jr OBM
4 jr gs ov
5 jr OBM

Figuur 1: Schema oriëntatiepunten veroorzaken verkeersongeval

* Strafverzwarend in de zin van art. 6 WVW1994 zijn naast alcoholgebruik in ieder geval ook weigering alcoholonderzoek, ernstige overschrijding van de maximumsnelheid, bumperkleven, geen voorrang verlenen en gevaarlijk inhalen (art. 175 lid 3 WVW1994). Het oriëntatiepunt bij strafverzwarende omstandigheden is vergelijkbaar met het oriëntatiepunt behorende bij een alcoholgehalte van > 570 μg/l. Cumulatie van strafverzwarende omstandigheden (schuld) leidt tot een hogere straf, voor zover deze omstandigheden niet ook al een rol hebben gespeeld bij de vaststelling van de mate van schuld.

** ‘Zeer hoge mate van schuld’ is geen synoniem voor roekeloosheid in de zin van art. 175 lid 2 WVW1994. Daarvan is namelijk slechts sprake in zeer uitzonderlijke gevallen. Zie onder meer HR 3 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1554, NJ 2014/30, m.nt. N. Keijzer. Voor roekeloosheid is geen afzonderlijk oriëntatiepunt ontwikkeld, omdat deze gevallen, voor zover zij zich al voordoen, te casuïstisch zijn (te denken valt aan wegpiraterij en wegraces). In de gevallen waarin zeer onvoorzichtig/onoplettend/onachtzaam gedrag bewezen is verklaard kan aansluiting gezocht worden bij de categorieën ‘ernstige schuld’ en ‘zeer hoge mate van schuld’, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de strafmaat naar de mate van schuld. Bij de categorie ‘zeer hoge mate van schuld’ kan gedacht worden aan gevallen die meer neigen naar of grenzen aan roekeloosheid.

Art. 6 WVW1994 veroorzaken verkeersongeval
LOVS: 27-5-2005, 31-10-2008, 22-11-2013, 18-11-2016

Schema oriëntatiepunten veroorzaken van een verkeersongeval Uw Strafrechtadvocaat

Figuur 1: Schema oriëntatiepunten veroorzaken verkeersongeval

* Strafverzwarend in de zin van art. 6 WVW1994 zijn naast alcoholgebruik in ieder geval ook weigering alcoholonderzoek, ernstige overschrijding van de maximumsnelheid, bumperkleven, geen voorrang verlenen en gevaarlijk inhalen (art. 175 lid 3 WVW1994). Het oriëntatiepunt bij strafverzwarende omstandigheden is vergelijkbaar met het oriëntatiepunt behorende bij een alcoholgehalte van > 570 μg/l. Cumulatie van strafverzwarende omstandigheden leidt tot een hogere straf, voor zover deze omstandigheden niet ook al een rol hebben gespeeld bij de vaststelling van de mate van schuld.

** ‘Zeer hoge mate van schuld’ is geen synoniem voor roekeloosheid in de zin van art. 175 lid 2 WVW1994. Daarvan is namelijk slechts sprake in zeer uitzonderlijke gevallen. Zie onder meer HR 3 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1554, NJ 2014/30, m.nt. N. Keijzer. Voor roekeloosheid is geen afzonderlijk oriëntatiepunt ontwikkeld, omdat deze gevallen, voor zover zij zich al voordoen, te casuïstisch zijn (te denken valt aan wegpiraterij en wegraces). In de gevallen waarin zeer onvoorzichtig/onoplettend/onachtzaam gedrag bewezen is verklaard kan aansluiting gezocht worden bij de categorieën ‘ernstige schuld’ en ‘zeer hoge mate van schuld’, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de strafmaat naar de mate van verwijtbaarheid. Bij de categorie ‘zeer hoge mate van schuld’ kan gedacht worden aan gevallen die meer neigen naar of grenzen aan roekeloosheid.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over het veroorzaken van een verkeersongeval van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over het veroorzaken van een verkeersongeval van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.