Introductie over ontucht

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp ontucht. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruikt maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

Bij die binnendringing is ook onmiddellijk het onderscheid gegeven met aanranding, waarbij van het binnendringen geen sprake behoeft te zijn.

Ontucht met minderjarige en/of wilsonbekwame personen

Ontuchtige handelingen zoals bedoeld in artikel 245 en 246 van het Wetboek van Strafrecht zijn feitelijk seksuele handelingen met een ander, in strijd met de sociaal-ethische norm. Dat is dan ook telkenmale de toets die plaats dient te vinden; was sprake van een seksuele handeling en is die handeling – binnen de relevante context – in strijd met de gangbare sociaal-ethische norm.

Of handelingen kunnen worden gezien als in strijd met de gangbare sociaal-ethische norm hangt af van de context waarbinnen de handelingen plaats vonden en de relevante omstandigheden van het geval. Gedacht kan worden aan de verhoudingen tussen partijen, de locatie waar handelingen plaatsvonden, intellectuele capaciteiten van partijen et cetera.

Voor een bewezenverklaring van ontucht is daarnaast van belang dat de verdachte het opzet heeft gehad op de (seksuele) handeling(en) en op het ontuchtige karakter daarvan. Het opzet moet dus ook gericht zijn geweest op het schenden van voornoemde sociaal-ethische norm. Na bewezenverklaring van ontucht geldt dat de verdachte, bepaald door de aard van de ontuchtige handelingen, een gevangenisstraf opgelegd krijgt.

Bij die binnendringing is ook onmiddellijk het onderscheid gegeven met aanranding, waarbij van het binnendringen geen sprake behoeft te zijn.

Ontucht met minderjarige en/of wilsonbekwame personen

Ontuchtige handelingen zoals bedoeld in artikel 245 en 246 van het Wetboek van Strafrecht zijn feitelijk seksuele handelingen met een ander, in strijd met de sociaal-ethische norm. Dat is dan ook telkenmale de toets die plaats dient te vinden; was sprake van een seksuele handeling en is die handeling – binnen de relevante context – in strijd met de gangbare sociaal-ethische norm.

Of handelingen kunnen worden gezien als in strijd met de gangbare sociaal-ethische norm hangt af van de context waarbinnen de handelingen plaats vonden en de relevante omstandigheden van het geval. Gedacht kan worden aan de verhoudingen tussen partijen, de locatie waar handelingen plaatsvonden, intellectuele capaciteiten van partijen et cetera.

Voor een bewezenverklaring van ontucht is daarnaast van belang dat de verdachte het opzet heeft gehad op de (seksuele) handeling(en) en op het ontuchtige karakter daarvan. Het opzet moet dus ook gericht zijn geweest op het schenden van voornoemde sociaal-ethische norm. Na bewezenverklaring van ontucht geldt dat de verdachte, bepaald door de aard van de ontuchtige handelingen, een gevangenisstraf opgelegd krijgt.

Straf na ontucht

Bij de oplegging van de (gevangenis)straf geldt dat de praktijk leert dat de hoogte van de straf wordt bepaald door de aard van de ontuchtige handelingen, de duur en de intensiteit daarvan, de leeftijd van het slachtoffer (minderjarige) en de verhouding tussen het slachtoffer en de verdachte.

Zo wordt ontucht met een minderjarige die de leeftijd van twaalf maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, bestraft met een maximale gevangenisstraf voor de duur van acht jaren of een geldboete van de vijfde categorie, op grond van artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht. Op grond van artikel 246 van datzelfde wetboek kan ontucht door middel van geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid kan worden bestraft met een maximale gevangenisstraf voor de duur van acht jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Ontucht met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren (minderjarige) buiten echt ontuchtelijke handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar uw mail z.s.m. te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.