Introductie over inbraak

Wij begrijpen erg goed dat u meer informatie wenst over het onderwerp inbraak. Met de informatie op deze pagina probeert uwstrafrechtadvocaat.nl in deze behoefte te voorzien. De informatie die u hier vindt is in alle gevallen algemeen. Iedere zaak is immers anders. Leest u deze informatie maar eens rustig door. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden en om u van passend advies te voorzien. In die gevallen kunt u contact met ons opnemen. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier dan wordt u z.s.m. teruggebeld door een van onze ervaren strafrechtadvocaten.

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. dit onderwerp dan kunt u met ons contact opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier en/of bellen op 085 – 06 06 043. Maakt u zich vooral geen zorgen over de kosten hiervan. Indien er kosten gemaakt dienen te worden, zullen we hierover altijd op voorhand met u afspraken maken. U komt dus nooit voor verrassingen te staan en weet precies waar u aan toe bent.

In het geval dat u wordt verdacht van een inbraak is het aan te bevelen dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

Wat is inbraak?

Inbraak is een vorm van gekwalificeerde diefstal, en is strafbaar gesteld ex artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat hierbij om het wederrechtelijk toe-eigenen van een goed van een ander, waarbij de toegang tot de plaats van de diefstal is verkregen door verbreking of inklimming. Met andere woorden: om bij het goed te kunnen komen is een extra handeling noodzakelijk die ook een zekere verwerpelijkheid/onwenselijkheid kent. Een inbraak gaat bijvoorbeeld in de praktijk veelal gepaard met vernielingen van eigendommen om bij de goederen te kunnen komen. Omdat dit als strafwaardiger wordt gezien dan een ‘eenvoudige’ diefstal waarbij dit niet het geval is, wordt hier in de regel door het Openbaar Ministerie ook zwaarder op gereageerd. Ook op de poging tot inbraak staat een straf.

In het geval dat u wordt verdacht van een inbraak is het aan te bevelen dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Een inbraak leidt in praktisch alle gevallen tot een dagvaarding (oproeping) om voor de strafrechter te verschijnen. In veruit de meeste gevallen wordt hierbij uiteindelijk een hoge straf (zoals een gevangenisstraf) opgelegd; zeker als het gaat om inbraak in een woning.

In het geval dat u wordt verdacht van een inbraak is het aan te bevelen dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

Wat is inbraak?

Inbraak is een vorm van gekwalificeerde diefstal, en is strafbaar gesteld ex artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat hierbij om het wederrechtelijk toe-eigenen van een goed van een ander, waarbij de toegang tot de plaats van de diefstal is verkregen door verbreking of inklimming. Met andere woorden: om bij het goed te kunnen komen is een extra handeling noodzakelijk die ook een zekere verwerpelijkheid/onwenselijkheid kent. Een inbraak gaat bijvoorbeeld in de praktijk veelal gepaard met vernielingen van eigendommen om bij de goederen te kunnen komen. Omdat dit als strafwaardiger wordt gezien dan een ‘eenvoudige’ diefstal waarbij dit niet het geval is, wordt hier in de regel door het Openbaar Ministerie ook zwaarder op gereageerd. Ook op de poging tot inbraak staat een straf.

In het geval dat u wordt verdacht van een inbraak is het aan te bevelen dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Een inbraak leidt in praktisch alle gevallen tot een dagvaarding (oproeping) om voor de strafrechter te verschijnen. In veruit de meeste gevallen wordt hierbij uiteindelijk een hoge straf (zoals een gevangenisstraf) opgelegd; zeker als het gaat om inbraak in een woning.

Straf na inbraak

Overigens geldt dat insluiping, zoals bedoeld in artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht, een ander strafrechtelijk verwijtbaar handelen betreft dan de inbraak. Het verschil zit hierin dat bij insluiping niet bewezen kan worden dat deze plaatsvond met het doel iets te stelen. Als dit wel kan worden aangetoond maar het feitelijk niet zover is gekomen, ligt een vervolging voor een poging tot diefstal met verbreking (poging tot inbraak) voor de hand.

Om u enige houvast te bieden bij de vraag welke straf er in de praktijk bij veroordeling na inbraak volgt, zal in het onderstaande een schema worden opgenomen dat afkomstig is uit de zogenaamde “Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken”. Dit betreffen afspraken die door de voorzitters van de strafsectoren van de diverse rechtbanken in het land zijn gemaakt over hoe te straffen in geval van veroordeling voor inbraak:

Oriëntatiepunten inbraak

Art. 310-312 Sr inbraak
LOVS: 27-5-2005, 13-5-2011, 22-11-2013, 29-09-2017

OmschrijvingOriëntatiepuntRecidive*Veelvuldige recidive*
a. Diefstal uit auto (geen
ladingdiefstal)
90 uur taakstraf6 weken gs ov2 maanden gs ov
b. ladingdiefstal3 maanden gs ov5 maanden gs ov-
c. Inbraak bedrijfspand
(school/kantine)
120 uur taakstraf10 weken gs ov4 maanden gs ov
d. Insluiping woning
(art. 310 Sr)
2 maanden gs ov3 maanden gs ov6 maanden gs ov
e. Inbraak woning
(art. 311 Sr)
3 maanden gs ov5 maanden gs ov7 maanden gs ov

*Onder recidive wordt hier verstaan recidive ter zake van soortgelijke strafbare feiten
Figuur 1: Schema oriëntatiepunten inbraak

Toelichting oriëntatiepunt art. 310-312 Sr inbraak

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:
– personen aanwezig/confrontatie
– omvang schade
– kwetsbare situaties (bijv. bij insluiping in een ziekenhuis of bejaardencentrum e.d.)
– samenwerkingsverband

Art. 310-312 Sr inbraak
LOVS: 27-5-2005, 13-5-2011, 22-11-2013, 29-09-2017

Uw Strafrechtadvocaat schema oriëntatiepunten inbraak

*Onder recidive wordt hier verstaan recidive ter zake van soortgelijke strafbare feiten
Figuur 1: Schema oriëntatiepunten inbraak

Toelichting oriëntatiepunt art. 310-312 Sr inbraak

Strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:
– personen aanwezig/confrontatie
– omvang schade
– kwetsbare situaties (bijv. bij insluiping in een ziekenhuis of bejaardencentrum e.d.)
– samenwerkingsverband

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Voor meer informatie omtrent verboden wapenbezit kunt u altijd contact met Uw Strafrechtadvocaat opnemen.

Contact

Uwstrafrechtadvocaat.nl hoopt u met deze informatie over dit onderwerp van dienst te zijn geweest. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt gebruik maken van het contactformulier onderin de pagina en/of ons vrijblijvend bellen op 085 – 06 06 043.

Deel dit artikel

Contactformulier

Wij streven ernaar binnen 48 uur uw mail te beantwoorden zoals staat beschreven in onze algemene voorwaarden. Uw gegevens worden in vertrouwen behandeld en via ons SSL certificaat veilig verzonden.